เกี่ยวกับประวัติและผลงาน

Soda management Co. Ltd   เริ่มก่อร่างขึ้น     โดยแนวคิดกลุ่มบุคคล   ที่ผ่านงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว   อาทิเช่น  งานมัคคุเทศก์ งานโรงแรม งานวิทยากร นิตยสารท่องเที่ยว และอาจารย์มหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของ นายจิตกร  วิจารณรงค์ (อ.โซดา)  ด้วยความที่เป็นคนรักและชอบงานด้าน Entertainment งานด้านบริการ ชอบความสวยงามของธรรมชาติและการเดินทาง  ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับงานด้าน Event ต่างๆ จึงเกิดการรวมตัวกัน  ของทีมงานและผู้ที่อยู่ในวงการดังกล่าวและที่มีทัศนคติอย่างเดียวกัน คือการมอบ ประสบการณ์ที่ดีๆ  และการให้บริการอย่างมืออาชีพโดยอาศัยประสบการณ์ของแต่ละคน

บริษัทจึงได้เปิดดำเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ทุกรูปแบบเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจกับการบริการที่เรามั่นใจว่า   ท่านจะได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทีมงานขายทีมปฏิบัติการทีมมัคคุเทศก์ ทีมงานสร้างสรรค์ ทีมกิจกรรมนันทนาการ ทีม Organize ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึง การที่บริษัทมีความพร้อมอย่างที่สุดที่จะให้บริการแก่ท่านและคณะ

ภายใต้สโลแกน “เที่ยวครบรส จบที่เดียว ความสุขอีกระดับ ที่คุณสัมผัสได้ ”

LATEST POSTS