ทำกิจกรรม Ice Breaking ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Break the Ice) | Ice Breaking มีวั ...

สัมมนา ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน การพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ...

🌟 CSR 10 กิจกรรมยอดนิยม | ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน บริษัทฯ รับจัดกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในและภายน ...

Car Rally ไปกับทีมงานอ.โซดา… ออกแบบโดนใจ… ได้โปรแกรมใน 3 วัน บริษัทฯ รับจัดกิจกรรม Car Rally ซึ่งจะคล้ายกับกิจกรรม Walk Rally แต ...

Walk Rally ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน บริษัทฯ รับจัดกิจกรรมวอคแรลลี ซึ่งเป็นการเดินชุมนุมแข่งขันกัน เพื่อท ...

มหกรรมกีฬา 10 กิจกรรมมหาสนุก | ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน มหกรรมกีฬามหาสนุกมีอะไรบ้าง… บริษัทฯ รับจั ...

ธีมปาร์ตี้ 10 ธีมยอดนิยม | ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน ธีมปาร์ตี้ยอดนิยมมีอะไรบ้าง… บริษัทฯ รับจัดกิจ ...

รับจัดกิจกรรม | ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ ...