รับจัดกิจกรรม - allactivity

รับจัดกิจกรรม ที่ใช้ควบคู่กับการเดินทางท่องเที่ยว

‼️ ไปกับทีมงานอ.โซดา...ออกแบบโดนใจ...ได้โปรแกรมใน 3 วัน

🌟 รับจัดกิจกรรม | ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน

รับจัดกิจกรรม

บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด พร้อมที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ และมอบประสบการณ์ดี ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ พร้อมสร้างความพึงพอใจและความประทับใจกับการบริการที่เรามั่นใจว่า “ท่านจะได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานอย่างดีที่สุด” ไม่ว่าจะเป็น ทีมงานขาย ทีมปฏิบัติการ ทีมมัคคุเทศก์ ทีมงานสร้างสรรค์ ทีมกิจกรรมนันทนาการ ทีม Organize ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงการที่บริษัทมีความพร้อมอย่างที่สุดที่จะให้บริการแก่ท่านและคณะ

รับจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ

รับจัดกิจกรรม - กรุ๊ปเหมา

บริษัทฯ รับจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจัดการท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเดินทางเฉพาะกลุ่มของตัวเองทั้งภายในและต่างประเทศ อาจเดินทางไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 8 คนขึ้นไป เป็นหมู่คณะ หรือจะไปในแบบขององค์กร/ หน่วยงาน/ บริษัท/ ครอบครัว/ เพื่อน โดยที่ไม่มีคนอื่นร่วมเดินทางไปกับท่านด้วย ซึ่งสามารถกำหนดโปรแกรมการเดินทางตามวันเวลา และงบประมาณได้ด้วยตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ SodA เป็นที่ปรึกษา รับรองว่าท่านจะสนุกและประทับใจทุก ๆ ครั้งที่ท่านเดินทางกับเรา

📍 ดูตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ได้ที่ รวมทัวร์ 📍

รับจัดอบรม สัมมนา Team Building

รับจัดกิจกรรม - สัมมนา

บริษัทฯ รับจัดอบรม สัมมนา Team Building ซึ่งอาจเป็นการจัดประชุมสัมมนา อบรมพนักงานประจำปี ประชุมตัวแทนจำหน่าย หรือทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทางทีมงาน SodA มีวิธีบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังจัดหาวิทยากรให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ พร้อมทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมสอดแทรกระหว่างการอบรมสัมมนา โดยอาศัยการเรียนรู้จากเกมส์ เพื่อให้สมาชิกรู้สึกสนุกสนานเป็นกันเองอีกด้วย ซึ่งวิทยากรส่วนมากจะเป็นวิทยากรภายในของเรา และมีหลักสูตรให้ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการมากมาย

รับจัดกิจกรรม Walk Rally

รับจัดกิจกรรม - วอคแรลลี่

บริษัทฯ รับจัดกิจกรรม Walk Rally ซึ่งเป็นการเดินชุมนุมแข่งขันกัน เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานหลาย ๆ กิจกรรมเข้าด้วยกัน และเน้นการประยุกต์นำไปใช้ในการทำงาน เพราะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรง โดยมีการเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งฐานกิจกรรมในแต่ละฐานจะมีกฎ กติกา และเวลา กำหนดไว้อย่างชัดเจน และฐานเกมส์แต่ละฐานจะสื่อสารถึงการเรียนรู้ว่าได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมที่เล่นไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน ทางทีมงาน SodA ได้พยายามสร้างสรรค์เกมส์ในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครไว้มากมายกว่า 100 เกมส์ โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบเกมส์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเกมส์ที่ท่านเล่นจะไม่ซ้ำกับปีก่อนนี้เเน่นอน

รับจัด Car Rally

รับจัดกิจกรรม - คาร์แรลลี่

บริษัทฯ รับจัดกิจกรรม Car Rally ซึ่งจะคล้ายกับกิจกรรม Walk Rally แต่เป็นการใช้รถยนต์ในการเดินทางไปแต่ละฐานแทนการเดิน หรือบางครั้งอาจจะเป็น Bike Rally ที่ใช้จักรยานในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แต่ละทีมจะต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ตัวแปรสำคัญ คือ เวลาและผลงานที่ออกมา เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมในแต่ละฐานจะมีกฎ กติกา และเวลากำหนดไว้อย่างชัดเจน และฐานเกมส์แต่ละฐานจะสื่อสารถึงการเรียนรู้ว่าได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมที่เล่นไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับกิจกรรม Walk Rally

รับจัดกิจกรรม Sport Day

บริษัทฯ รับจัด Sport Day หรือกีฬาสีมหาสนุก ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร หรือประกอบการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน ซึ่งเราได้นำกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภททีม ประเภทลู่ ลาน การละเล่นไทย ตลอดจนเกมส์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปรับเป็นเกมส์และกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเล่นของคนไทยในปัจจุบัน

รับจัด Party

บริษัทฯ รับจัด Party ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่จะยังเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรและตัวพนักงานอย่างมาก เนื่องจากเป็นการรวมพนักงานทุกคนหรือเฉพาะแผนก แต่ก็เป็นการรวมตัวของคนทุกตำแหน่ง เพื่อให้มาสนุกสนาน ทำกิจกรรมรวมกัน สร้างความผ่อนคลาย สร้างความสามัคคี เป็นต้น ทางเราสามารถจัดกิจกรรมให้ได้ตามความต้องการของทุกองค์กรไม่ว่าจะธีมงานแบบไหนก็ตาม

รับจัดกิจกรรม CSR

บริษัทฯ รับจัด CSR ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ในการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา หรือดูงานทุกครั้ง เราจะแนะนำกิจกรรมเพื่อสังคมตามเส้นทาง ตามความเหมาะสม นอกจากจะได้ความรู้จากการสัมมนา ความสุขจากการท่องเที่ยวแล้ว ท่านยังสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น ๆ ที่ด้อยโอกาสจากส่วนเกินที่ท่านมีอยู่ เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมความสุขในวันเดินทางให้ท่านได้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่

รับจัด Event & Organize

บริษัทฯ รับจัด Event & Organize ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากกิจกรรมปกติ รับรองว่าทางทีมงาน SodA สามารถจัดงานได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กรฯ ที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน

📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านล่าง

Line: ไลน์คุณเจ (คุณเจ)

Line: ไลน์คุณมิงค์ (คุณมิงค์)

Tel: 063-393-4600 (คุณเจ)

Tel: 062-763-4440 (คุณมิงค์)

Tel: 02-121-7282

INBOX: m.me/sodatour2016

เที่ยวครบรส จบที่เดียว