Walk Rally : 10 ฐานกิจกรรม Walk Rally ยอดนิยม

🌟 ไปกับทีมงานอ.โซดา...ออกแบบโดนใจ...ได้โปรแกรมใน 3 วัน

🌟 Walk Rally ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน

บริษัทฯ รับจัดกิจกรรมวอคแรลลี ซึ่งเป็นการเดินชุมนุมแข่งขันกัน เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานหลาย ๆ กิจกรรมเข้าด้วยกัน และเน้นการประยุกต์นำไปใช้ในการทำงาน เพราะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรง โดยมีการเรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งฐานกิจกรรมในแต่ละฐานจะมีกฎ กติกา และเวลากำหนดไว้อย่างชัดเจน และฐานเกมแต่ละฐานจะสื่อสารถึงการเรียนรู้ว่าได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมที่เล่นไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน

ทางทีมงาน SodA ได้พยายามสร้างสรรค์เกมในรูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครไว้มากมายกว่า 100 เกม โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบเกมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเกมที่ท่านเล่นจะไม่ซ้ำกับปีก่อนนี้เเน่นอน

🏆 วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรม

คือ เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่วนวัตถุประสงค์อื่น ๆ มีหลายประการ ดังนี้

 • ฝึกเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์
 • การสร้างทีมงาน-การทำงานเป็นทีม
 • ความสนุกสนาน การแข่งขัน และนันทนาการ
 • คิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
 • การวางแผนจัดลำดับงาน
 • ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 • ความอุทิศตัว อดทน และเสียสละ
 • เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองและผู้อื่น
 • เสริมสร้างสุขภาพ ผ่อนคลายความตึงเครียด
 • การสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม และการระดมสมอง

🏆 ลักษณะของกิจกรรม

 • เป็นกิจกรรมที่แต่ละทีมจะต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ตัวแปรสำคัญ คือ เวลาและผลงานที่ออกมา
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมกันทำในทีมของตัวเอง ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นตัวกำหนด
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งความสามารถ ไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขและสร้างสรรค์
 • เป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง
 • ในแต่ละกิจกรรมบางครั้งต้องส่งตัวแทนของทีมเข้าแข่งขัน แล้วแต่กติกาของเกมนั้น ๆ
 • เป็นกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความรวดเร็วและการตัดสินใจ
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิด สติ ปัญญา และทักษะต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาในดีที่สุด
 • เป็นกิจกรรมที่สามารถชี้ชัดถึงสมรรถภาพ ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านกำลังกาย พลังใจ แนวทางแห่งการคิด และการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
 • เป็นกิจกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ต้องมีทั้งความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ได้สาระ ได้ความสุข โดยเฉพาะมิตรภาพ

ดูกิจกรรมอื่นได้ที่ รับจัดกิจกรรม ที่ใช้ควบคู่กับการเดินทางท่องเที่ยว

🏆 Walk Rally ฐานพิชิตไข่มังกร

เป็นฐานที่อาศัยความสามัคคี และจะได้ความชุ่มช่ำเป็นอย่างมาก วิธีการเล่นก็ง่ายแสนง่าย ทุกคนในทีมต้องเติมน้ำให้เต็มท่อ เพื่อหยิบเอาลูกปิงปองหรือลูกบอลที่จะลอยน้ำขึ้นมา แต่ท่อนั้นจะถูกเจาะรูจนทั่ว ทำให้ระหว่างที่เราเติมน้ำ น้ำก็จะไหลออก จึงต้องมีทั้งคนที่อุดรูรั่ว และคนที่วิ่งไปตักน้ำมาเติมให้เต็ม ทีมไหนที่ไข่มังกรลอยขึ้นมาแล้วหยิบได้ก็ถือว่าสำเร็จ

🏆 Walk Rally ฐานสะพานเชือก

Walk Rally

เป็นฐานที่อาศัยความทรงตัวและความเชื่อใจเพื่อนในทีม เพราะฐานนี้คือการที่ผู้เล่น 1 คน จะขึ้นไปเดินไต่อยู่บนเชือกเส้นเดียวโดยที่รอบเอวจะมีเชือกมัดและโยงไปที่เพื่อนร่วมทีม เพื่อช่วยกันประคองไม่ให้ผู้เล่นที่เดินอยู่บนเชือกตกนั่นเอง และทุกคนในทีมจะต้องผลัดกันมาเดินข้ามไปอีกฝั่งบนเชือกจนครบทุกคน

🏆 ฐานกำแพงไฟฟ้า

Walk Rally

เป็นฐานที่ต้องใช้พละกำลังและความระวัดระวัง ฐานนี้จะจำลองขึ้นมาว่ามีกำแพงที่ไม่สามารถโดนได้ แต่จะมีเพียงวงกลมที่ให้ทุกคนรอดไปเท่านั้น โดยที่ทุกคนจะต้องอุ้มเพื่อนเพื่อส่งไปยังอีกด้านของกำแพงโดยผ่านรูนั้น โดยที่ห้ามโดนกำแพงเด็ดขาด

🏆 ฐานกู้ระเบิด

เป็นฐานที่ทุกคนจะต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนในทีมจะต้องนำเชือกผูกไว้ที่เอว โดยที่ปลายของเชือกนั้นจะมัดติดกันเป็นบ่วง เพื่อที่จะสามารถนำไปสวมขวดได้ โดยเราต้องทำการเคลื่อนย้ายขวดโดยที่ขวดนั้นห้ามตก

🏆 ฐานเอามันเข้า

ป็นฐานที่ทุกคนจะต้องช่วยกันนำหนังยางไปครอบที่ปากขวดให้ได้มากที่สุด โดยที่ทุกคนจะต้องเลือกอุปกรณ์ได้เพียงแค่ทีมละ 1 อย่าง เช่น ทีมนี้เลือกตะเกียบ อีกทีมเลือกท่อ เป็นต้น โดนที่ตัวขวดนั้นจะวางอยู่ตรงกลางของวงกลม ซึ่งทุกคนห้ามล้ำเส้นเด็ดขาด ทีมไหนที่สามารถนำหนังยางไปครอบได้มากที่สุดก็ชนะไป

🏆 ฐานไอ้บอด ไอ้ใบ้

Walk Rally

เป็นฐานที่อาศัยการสื่อสาร แต่ไม่ใช่ด้วยเสียงและการมองเห็น ทุกคนในทีมจะต้องปิดตา ยกเว้นคนที่อยู่คนสุดท้ายของทีมที่ไม่ต้องปิดตา แต่ก็ไม่สามารถพูดได้ คนสุดท้ายที่มองเห็นทางจะต้องนำเพื่อนทุกคนและตัวเองที่หนีบท่ออยู่ที่หว่างขาไปยังจุดหมายปลายทาง

🏆 ฐานขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า

Walk Rally

ฐานขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า เป็นฐานที่ต้องฟังคำสั่งให้ดี โดยแบ่งผู้เล่นคนที่จะเป็นคนหาสมบัติและผู้เล่นที่จะเป็นคนบอกจุดที่อยู่ของสมบัติ ผู้ที่หาสมบัติจะต้องปิดตาและฟังเสียงของเพื่อนที่จะบอกว่าสมบัติอยู่ที่ไหน ทีมไหนที่สามารถช่วยกันหาสมบัติได้เยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

🏆 ฐานลูกโป่งทรงตัว

Walk Rally

ฐานลูกโป่งทรงตัว เป็นฐานที่ทุกคนในทีมต้องช่วยกันเป่าลูกโป่ง และหาคนที่ตัวเบาที่สุดในทีม เพราะว่าต้องให้คนที่เป็นตัวแทนนอนทับบนลูกโป่งโดยที่ลูกโป่งห้ามแตก แล้วค่อย ๆ ดึงลูกโป่งออก ทีมไหนที่สามารถทรงตัวบนลูกโป่งโดยใช้ลูกโป่งน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

🏆 ฐานมันฮากลิ้ง

Walk Rally

ฐานฮามันกลิ้ง เป็นฐานที่จะต้องทำแขนเป็นเก้าอี้ เพื่อให้เพื่อนนั่ง จากนั้นวิ่งไปอ้อมหลัก ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนคนไปได้เรื่อย ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทีมไหนที่วิ่งทำรอบได้มากกว่ากันก็จะเป็นฝ่ายชนะไป

🏆 ฐานส้มตำ

Walk Rally

ฐานส้มตำ เป็นฐานที่ทุกคนในทีมจะต้องช่วยกันตำส้มตำตามคำสั่งของผู้คุมฐาน โดยที่จะมีอุปกรณ์ที่ กำหนดให้ และมีโจทย์ให้แต่ละทีมทำ เช่น ตำยังไงก็ได้ให้อีกทีมกินได้น้อยที่สุด เป็นต้น

📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านล่าง

Line: ไลน์คุณเจ (คุณเจ)

Line: ไลน์คุณมิงค์ (คุณมิงค์)

Tel: 063-393-4600 (คุณเจ)

Tel: 062-763-4440 (คุณมิงค์)

Tel: 02-121-7282

INBOX: m.me/sodatour2016.

เที่ยวครบรส จบที่เดียว