Car Rally : 7 เส้นทาง Car Rally ยอดฮิต

🌟 ไปกับทีมงานอ.โซดา...ออกแบบโดนใจ...ได้โปรแกรมใน 3 วัน
🌟 ไปกับทีมงานอ.โซดา...ออกแบบโดนใจ...ได้โปรแกรมใน 3 วัน

🌟 Car Rally ไปกับทีมงานอ.โซดา… ออกแบบโดนใจ… ได้โปรแกรมใน 3 วัน

บริษัทฯ รับจัดกิจกรรม Car Rally ซึ่งจะคล้ายกับกิจกรรม Walk Rally แต่เป็นการใช้รถยนต์ในการเดินทาง ไปแต่ละฐานแทนการเดิน โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แต่ละทีมจะต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ตัวแปรสำคัญ คือ เวลาและผลงานที่ออกมา เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่และการ ทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมในแต่ละฐานจะมีกฎ กติกา และเวลากำหนดไว้อย่างชัดเจน และฐานเกมส์ แต่ละฐานจะสื่อสารถึงการเรียนรู้ว่าได้รับประโยชน์อะไรจากกิจกรรมที่เล่นไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับกิจกรรม Walk Rally

🏆 วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรม Car Rally

คือ เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่วนวัตถุประสงค์อื่น ๆ มีหลายประการ ดังนี้

 • ฝึกเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์
 • การสร้างทีมงาน – การทำงานเป็นทีม
 • ความสนุกสนาน การแข่งขัน และนันทนาการ
 • คิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน
 • การวางแผนจัดลำดับงาน
 • ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 • ความอุทิศตัว อดทน และเสียสละ – เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองและผู้อื่น
 • เสริมสร้างสุขภาพ ผ่อนคลายความตึงเครียด
 • การสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม และการระดมสมอง

🏆 ลักษณะของกิจกรรม Car Rally

 • เป็นกิจกรรมที่แต่ละทีมจะต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ตัวแปรสำคัญ คือ เวลาและผลงานที่ออกมา
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมกันทำในทีมของตัวเอง ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นตัวกำหนด
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งความสามารถ ไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขและสร้างสรรค์
 • เป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง
 • ในแต่ละกิจกรรมบางครั้งต้องส่งตัวแทนของทีมเข้าแข่งขัน แล้วแต่กติกาของเกมนั้น ๆ
 • เป็นกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความรวดเร็วและการตัดสินใจ
 • เป็นกิจกรรมที่ต้องระดมความคิด สติ ปัญญา และทักษะต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานออกมาในดีที่สุด
 • เป็นกิจกรรมที่สามารถชี้ชัดถึงสมรรถภาพ ความสามารถของตนเอง ทั้งด้านกำลังกาย พลังใจ แนวทางแห่งการคิด และการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
 • เป็นกิจกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ต้องมีทั้งความสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ได้สาระ ได้ความสุข โดยเฉพาะมิตรภาพ

ดูกิจกรรมอื่นได้ที่ รับจัดกิจกรรม ที่ใช้ควบคู่กับการเดินทางท่องเที่ยว

🚗 Car Rally เส้นทางกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี ถึงจะไม่ได้อยู่ติดกับกรุงเทพฯ แต่ก็เป็นเส้นทางที่ไม่ได้ไกลจนเกินไป สามารถเดินทางได้ง่าย และใช้เวลาไม่นาน และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่าง ทางรถไฟสายมรณะ หรือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่าง น้ำตกหรืออุทยาน อีกทั้งมากมายไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่

🚗 Car Rally เส้นทางกรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 158 กิโลเมตร จึงเป็นเส้นทางที่ใช้เวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง และเหมาะกับการเป็นเส้นทางคาร์แรลลี่ ปราจีนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าเขา น้ำตก แต่ก็เต็มไปด้วยโบราณสถาน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบเมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ

Car Rally
Car Rally

🚗 เส้นทางกรุงเทพฯ – กบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว

อำเภอกบินทร์บุรี เป็นอีกอำเภอที่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะ เหมาะกับการทำทริปสั้น ๆ หรือเป็นจุดแวะอีกที่ที่เหมาะมาก ๆ จากนั้นไปต่อกันที่อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา วังน้ำเขียว แหล่งโอโซนบริสุทธิ์อันดับ 7 ของโลก อากาศดีสุด ๆ เป็นอำเภอที่เต็มไปด้วยสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สวนดอกไม้ ฟาร์ม หรือเขาแผงม้า

Car Rally

🚗 เส้นทางกรุงเทพฯ – สระบุรี – นครนายก

จังหวัดสระบุรี มีระยะห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 115 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จังหวัดสระบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ฟาร์ม หรือวัดวาอาราม ไปกันต่อที่จังหวัดนครนายก เป็นอีกจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และจะได้พบกับอากาศอันร่มรื่น มีเขาล้อมรอบ อีกทั้งยังมีจุดเช็คอินที่คนชอบไปเที่ยวกัน เช่น เขื่อนขุนด่านปราการชล วังตะไคร้ วัดหลวงพ่อปากแดง อุโมงค์ป่าไผ่ คาเฟ่ต่าง ๆ เป็นต้น

Car Rally

🚗 เส้นทางกรุงเทพฯ – สระบุรี – ปากช่อง

จังหวัดสระบุรี มีระยะห่างจากกรุงเทพฯ ไม่ไกล ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีในการเดินทางจากกรุงเทพฯ จังหวัดสระบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ฟาร์ม ไร่องุ่น หรือวัดก็มีให้เลือกได้ตามใจ จากนั้นไปกันต่อที่อำเภอปากช่อง เป็นอำเภอนึงที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และระหว่างทางยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้แวะถ่ายรูปอวดเพื่อนน่ารัก ๆ อีกด้วย

Car Rally

🚗 เส้นทางกรุงเทพฯ – นครปฐม – ราชบุรี – สวนผึ้ง

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถขับรถมาได้โดยใช้เวลาไม่นาน และยังเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายถูกใจนักเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ จากนั้นไปกันต่อที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดที่อยู่ติดกับนครปฐม เป็นอีกจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หนังใหญ่วัดขนอน และที่พลาดไม่ได้ก็คือสวนผึ้ง อีกสถานที่ตากอากาศที่อยู่กลางหุบเขา บรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อน

Car Rally

🚗 เส้นทางกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติ ตลาดโบราณ วัด และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ไม่ต้องกลัวเลยว่ามาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วจะเหงา ไปกันต่อที่จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ น้ำตกเอราวัณ น้ำตกไทรโยค น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ทำให้เป็นอีกเส้นทางที่น่าสนใจ

Car Rally

📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านล่าง

Line: ไลน์คุณเจ (คุณเจ)

Line: ไลน์คุณมิงค์ (คุณมิงค์)

Tel: 063-393-4600 (คุณเจ)

Tel: 062-763-4440 (คุณมิงค์)

Tel: 02-121-7282

INBOX: m.me/sodatour2016.

หรือติดต่อเรา ที่นี่

เที่ยวครบรส จบที่เดียว