Ice Breaking - ละลายพฤติกรรม

Ice Breaking คืออะไร ทำไมต้องละลายพฤติกรรม

🌟 ไปกับทีมงานอ.โซดา...ออกแบบโดนใจ...ได้โปรแกรมใน 3 วัน

🌟 ทำกิจกรรม Ice Breaking ไปกับทีมงานอ.โซดา…ออกแบบโดนใจ…ได้โปรแกรมใน 3 วัน

Ice Breaking

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Break the Ice) | Ice Breaking

มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้จัก และคุ้นเคยกันมากขึ้น ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดี เกมจะนำไปสู่บรรยากาศการเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จัก เช่น คนเงียบ เรียบร้อย สงวนท่าทีไม่กล้าเเสดงออก เกมจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นตรงกันข้าม ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์

Ice Breaking - 1
Ice Breaking - ละลายพฤติกรรม

กิจกรรมเพื่อประสบการณ์และการเรียนรู้ (Classroom Activities)

เป็นเกมที่เน้นสาระรวบยอด เพื่อเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ความเข้าใจและก่อให้เกิดทักษะใหม่ ๆ เกมนี้เป็นการอบรมหัวข้อต่าง ๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าทำอย่างไร มีจุดมุ่งหมายเรียนรู้เรื่องอะไร และหลังเรียนรู้เเล้วได้อะไร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้ช่วยกันคิดแล้ววิทยากรจะเป็นผู้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าอบรม แล้วสรุปให้เเนวคิดเชื่อมโยงกับเนื้อหาในเรื่องนั้น

Ice Breaking - 3
Ice Breaking - 4

กิจกรรมสันทนาการ หรือ นันทนาการ (Recreation Games)

เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนานรื่นเริงผ่อนคลายความตึงเครียด และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม หรืองานเลี้ยงการรวมกลุ่ม หรือพบปะสังสรรค์

Ice Breaking - 5
Ice Breaking - 6

กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities)

เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองร่างกาย  และจิตใจต่อดนตรี จังหวะที่ใช้ประกอบ ได้เเก่ เสียงเพลง การเคาะไม้ เคาะเหล็ก ฉิ่งฉาบ กลอง เป็นต้น

Ice Breaking - 7

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (Self Testing Activities)

เป็นการเล่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกำลัง แต่ปัจจุบันได้พัฒนาออกมาในรูปแบบของมหกรรมกีฬามหาสนุก โหด มัน ฮา  กีฬาสี โดยมีการนำการละเล่นพื้นบ้านไทย กีฬาประเภทต่าง ๆ หรือเกมต่าง ๆ ในทีวีมาประยุกต์เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานพร้อมสาระ เเง่คิด วิธีการแก้ปัญหา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์

📍 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด สามารถดูได้ที่ รับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 📍

📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านล่าง

Line: ไลน์คุณเจ (คุณเจ)

Line: ไลน์คุณมิงค์ (คุณมิงค์)

Tel: 063-393-4600 (คุณเจ)

Tel: 062-763-4440 (คุณมิงค์)

Tel: 02-121-7282INBOX: m.me/sodatour2016.

เที่ยวครบรส จบที่เดียว